Det är många som faller för frestelser och det kan faktiskt vara så att man redan som barn lär sig att säga nej till detta. Det finn ett väldigt känt test som kallas Marshmallow-testet där barn får en marshmallow serverad framför sig. De får, om de vill, äta upp denna där och då, eller så kan de vänta en stund och bli belönad med två stycken marshmallows istället. Det här är väldigt intressant eftersom det finns vissa barn som har väldigt svårt med att behärska sig. De kan helt enkelt inte hålla sig även om de vet att de kommer kunna få mer om de väntar bara en liten stund. En del barn klarar det här testet bättre än andra. Och det finns olika påbyggnader på testet vilket gör det mer intressant.

En liten twist som kan underlätta för barnen

I en del tester låter man barnen täcka över marshmallowen om det är så att de hellre skulle vilja att inte behöva se den under tiden de väntar. Detta är väldigt intressant eftersom de barnen som har svårt att vänta nästan alltid väljer att täcka över sin marshmallow och därmed kommer de kunna klara testet. Men när barnen behöver sitta och stirra på en marshmallow i ett rum där de tror att ingen kan se dem blir det genast mycket jobbigare.

Vad kan man lära sig utav detta?

Det är bra på att träna självbehärskning med sina barn. Ibland kanske det kan kännas jobbigt då man helst skulle vilja ge dem allt som finns. Men som sagt, det kan vara bättre för deras karaktär om de lär sig vänta och kanske kommer detta göra att de har enklare att göra kloka val även i framtiden. Man ska alltid komma ihåg att barn lär sig saker hela tiden och de suger åt sig information som små svampar.